Main Content

hart voor medezeggenschap is een organisatie voor OR training, OR coaching, OR advies en teambuilding en teamontwikkeling. 

h4m is opgericht in 2005 en al jaren zeer succesvol. Ondernemingsraden die training bij h4m gevolgd hebben komen jaarlijks terug. Alle onderwerpen waar een OR mee te maken heeft kunnen aan bod komen bij training, coaching of advies.

Missie

Organisaties drijven op mensen, op hun kracht, hun intelligentie en hun inzet. Het is onze overtuiging dat optimaal respecteren en betrekken van mensen uit alle lagen van de organisatie leidt tot innovatie, tot betere prestaties, tot het sneller voorzien en overwinnen van obstakels, tot het verminderen van werkdruk en werkstress en tot meer geluk in en op het werk. Wij betrekken medewerkers via training, coaching en advies voor ondernemingsraden en via het vormgeven van directe participatie.
Marjon Steenbeek
Marjon Steenbeek,
directeur h4m,
senior OR trainer,
OR adviseur,
OR coach en teamtrainer,
BA economie
Remco Bronsgeest
Remco Bronsgeest,
senior OR trainer,
OR adviseur,
teamtrainer,
Mr. jurist
Helmi Kaskens
Helmi Kaskens,
senior OR trainer,
OR adviseur,
erkend teamcoach,
NMI mediator,
Drs. socioloog
Yvonne Kok
Yvonne Kok,
senior OR trainer,
OR coach,
persoonlijke coach,
Drs. onderwijskundige
Tony de Bree
Tony de Bree,
OR adviseur,
consultant voor start ups en scale ups,
Dr. gepromoveerd bedrijfskundige

Blog

Aankomende themadagen

WOR

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Privacy wetgeving en de OR

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

PVT

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Achterban

Er zijn momenteel geen toekomstige events.